Náš závazek vůči deštným pralesům

Nepoužíváme palmový olej v žádném z našich výrobků.

Spousta běžných výrobců používá v arašídovém máslu palmový olej jako emulgátor. To proto, že pevná složka semínek a oříšků se přirozeně po umletí odděluje od své olejnaté části. Někteří výrobci odstraní přirozenou olejnatou část oříšků nebo semínek, která je bohatá na živiny a nahradí jí palmovým olejem, který se za běžných teplot zůstává méně tekutý.

Rozsáhlé pěstování palmového oleje bylo citováno experty zabývajícími se ochranou životního prostředí jako ohrožení orangutana a dalších primátů obývajících deštné pralesy v Indonésii. Dopad vytváření těchto plantáží zahrnuje odlesňování společně se ztrátou stanovišť kriticky ohrožených druhů a výrazný nárůst emisí skleníkových plynů.

Jsme hrdí na naši podporu Borneo Orangutan Survival (BOS) nadace, která v současné době poskytuje péči a rehabilitaci přibližně 800 osiřelých a vysídlených orangutanů. Jsme také potěšeni, že můžeme oznámit, že jsme adoptovali 8 osiřelých orangutanů, což znamená, že jsme schopni pomoci s náklady na rehabilitaci těchto orangutanů do té doby, než budou moci být uvolněni do jejich přirozeného prostředí v lese.

Orangutani patří mezi ohrožené druhy a hrozí jim vyhynutí. Ve dvou rehabilitačních centrech BOS Nadace zaměřuje své úsilí na zachování, záchranu, rehabilitaci a opětovné osídlení orangutanů na Borneu. Všichni orangutani byli přesídleni vzhledem k pěstování palmového oleje nebo kvůli zakládání jiných plantáží nebo také nelegální obchod s drobnými zvířátky vede k úbytku lesního porostu. BOS nadace zajistila bezpečná přírodní stanoviště a byly zahájeny programy "znovuuvedení" do volné přírody. Jedná se o největší program "znovuuvedení" na světě.

Sledujte průběh na těchto blozích:

Goingback2dforest.wordpress.com - Central Kalimantan
Orangutanforest.wordpress.com - East Kalimantan